Avfall

Avfall

Søppelhus finnes ved Pilotveien 8 og 10 og ved Landingsveien 11-17, 23-25 og Pilotveien 2-4. Landingsveien 19-21 bruker søppelhus ved Landingsveien 17.

Søppel skal sorteres i 4 fraksjoner; restavfall, matavfall, plastikk og papir. De tre førstnevnte kastes i egne poser i vanlig søppelcontainer. Papir kastes i egne containere merket "PAPIR". IKKE KAST RESTAVFALL ETC I PAPIRCONTAINERE!

Spesialavfall tas med til egnede steder (som bensinstasjon, elektriske forretninger etc).