Avtaler

Hamborg BRL har følgende leverandører av diverse utstyr etc.

 
 
Kabel-TV/Telefoni/Bredbånd

Canal Digital er lever andør av tv- og bredbåndstjenester. Har du spørsmål vedrørende ditt kabel-t v-abonnement, digital-tv eller bredbånd, kan du ringe tlf 06090. Åpningstider hos kundeservice er mandag - fredag 08:00 - 23:00, lørdag 10:00 - 18:00. Søndager er stengt. Oppstår feil på kabelanlegget på søndager, kan dette rapporteres via telefon 06090 også søndager mell om 10: 00 og 22: 00

For ytterligere informasjon vises det til www.canaldigital. no

Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv-anlegget som å skru av deksel et på antennekont akten og foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-tv anlegget.
 
Høsten 2017 oppgraderte vi nettet, hver leilighet fikk ny dekoder. Dekoderen tilhører leiligheten og kan ikke tas med, hvis beboer flytter.
 
 
Renhold
Borettslaget har avtale med Renhold Senter AS om vask av fellesareal. Vask foretas en gang pr uke. Vi minner om at sko og eventuelt andre gjenstander IKKE skal oppbevares i trappeoppgangene.
 
Utearealer

Ulvin AS tar over fra 1. Juli.2020 de vil da ha ansvar for borettslagets grøntanlegg etc. Styret vil ved tre-felling også bruke Ulvin AS.