Bruksoverlating (fremleie)

Bruksoverlating (fremleie)

For å kunne leie ut en OBOS-leilighet i et OBOS-borettslag, må andelseieren selv ha bodd i boligen i ett av de to siste årene.

Hvis du leier ut til nærmeste familie, eller hvis fraværet ditt skyldes utdanning, militærtjeneste eller lignende gjelder ikke dette kravet om botid.

Man må alltid søke styret i borettslaget hvis man vil leie ut en borettslagsleilighet. Borettslagene har avtalt med OBOS at alle søknader om utleie skal sendes til OBOS, som ivaretar kontakten med borettslagenes styrer.

OBOS har et ferdig utfylt skjema for hver leilighet. Ring OBOS sentralbord, telefon 22 86 55 00, for viderekobling til riktig forvaltningsselskap, så sender de deg skjemaet i posten.

Det ferdig utfylte skjemaet sender du tilbake til obos@obos.no.

OBOS videreformidler dette til ditt styre. OBOS har også forslag til leiekontrakt.

Styret skal godkjenne den du vil leie ut til. 

Les mer om utleie av OBOS-bolig her: https://nye.obos.no/medlem/medlemsservice/ofte-stilte-sporsmal/#anchor1242