Fellesareal (inne)

Fellesareal (inne)

Alt du har tilgang til i borettslaget, ut over leiligheten og bodene dine, er i prinsipp definert som fellesarealer. Vi har 142 leiligheter, og enda flere beboere. Med så mange som skal dele på bruken av fellesområdene må alle ta hensyn dersom det skal være ett godt bomiljø, og nødvendig sikkerhet.

Noen regler kan kanskje synes litt "sære", men i praksis må en benytte retningslinjer som ikke inneholder en mengde tolkningsmuligheter og unntak, dersom det hele skal fungere. Se Husordensregler.

Oppgangene
Det er ikke tillatt å sette fra seg noe i oppgangene. Alle er vel enige om at man ikke setter fra seg søppel, men det er viktig å påpeke at forbudet også omfatter barnevogner og lignende, inkl. sko og annet som en del lar stå utenfor sin dør. Ting som er satt i oppgangene kan bli kastet uten nærmere varsel til beboer.

Kjeller
Det er ikke tillatt å sette fra seg noe i fellesarealene i kjeller (utenom i sykkel/sportsbod - se under).

Gamle sjaktrom (lavblokkene)
Disse er ulåst og kan benyttes til sykler, barnevogner etc 

Sykler/Sportsutstyr
I tillegg til sykkelparkering ute er det tilrettelagt i kjellere. Sykler og annet som er plassert utenfor angitt område blir fjernet/kaste