Felleskostnader

Felleskostnader

Et borettslag er ingen ordinær forretningsenhet med krav til fortjeneste og avkastning. Alle driftskostnader, og nødvendige investeringer fordeles på andelseiere i form av fellekostnader. Fakturaene skrives, og sendes ut av OBOS (også mulig med e-faktura).

Det er vanlig at borettslag inngår fellesavtale med leverandører, på produkter/tjenester som "alle" i praksis likevel skal, eller må ha. Utgangspunkt er at felles løsning gir beboerne bedre og/eller billigere tjenester. Typisk eksempel på tjeneste for fellesløsning er TV. 

Dersom det er tvil om et produkt/tjeneste bør omfattes av en fellesavtale blir det opp til Generalforsamlingen i borettslaget å bestemme.

Hamborg har fellesavtale på TV (Canal Digital).

For å se en "fordeling" av felleskostnader vises til Hamborgposten 6, 2013.

Indeksjustering på 3 % på felleskostnader, leie av ekstra bod og parkeringsplass fra 1.01.2020.