Grilling

Grilling

Grilling er tillatt på balkongene - dog kun med gass- og elektrisk grill. Kullgrill skal ALDRI brukes. Husk også å ta hensyn til dine naboer. Flere av våre blokker har kun "naturlig ventilasjon" - dette betyr av vinduer/lufteluker er det stedet vi får frisk luft. Matos er ikke alltid like behagelig.

Grilling er også tillatt på våre uteplasser (der det er hellelagt). Eventuelle engangsgriller skal kastes på forsvarlig vis. Vær snill å ikke sett de ved siden av søppelhusene - de blir ikke borte av seg selv.