Litt fakta og historie

Litt fakta og historie

Hamborg borettslag består av 142 andelsleiligheter, fordelt på 6 bygninger. 
 
Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med org nr 950443693, ligger i bydel 7, Vestre Aker i Oslo kommune og har adresser Landingsveien 11-25 og Pilotveien 2, 4, 8 og 10.
 
Tomten, som ble kjøpt i 1986 er på 24 525 kvm og har følgende gårds- og bruksnummer: 31 - 276, 278 og 279.
 
Første innflytting skjedde i 1962.
Leilighetenes størrelse varierer fra 55 til 94 kvm (ca).

 

Trivsel i Hamborg

Det å bo i blokk betyr ofte litt støy - og det må vi alle akseptere. Men for å sikre best mulig bomiljø for alle beboere ber styret om at Hamborgs ordensregler etterfølges. Og det å vise hensyn går aldri ut på dato.

Skal du pusse opp eller utføre støyende arbeider over en periode, eventuelt ha en fest? Heng opp "nabovarsel" i oppgangen. På den måten vet flere hvor støyen stammer fra - og
da er den ofte lettere å akseptere.

Styret må også be om at barnevogner, sykler, sko etc IKKE oppbevares i trapperommene (dette er rømningsveier og skal ikke brukes til lagringsplass). Disse tingene skal plasseres på anviste plasser i kjelleren - eller eventuelt inne i egen leilighet. Sko hører også til inne i den enkeltes leilighet ("sure" sko er ingen positiv opplevelse). Styret forbeholder seg retten til å flytte gjenstander fra trapperommene.

Husk også at vaskemaskiner i leilighetene ikke skal benyttes utenfor vanlige rotider (dvs mellom kl 2300 og 0600).

 

Kontakt med OBOS og forvaltningskonsulent 

Dersom det er noe du lurer på angående pågående prosjekter eller lignende i Hamborg - ta kontakt med styret (se egen fane på websiden for tlfnr etc).

Styret gjør også oppmerksom på at andelseiere som ringer direkte til OBOS angående borettslagets prosjekter/anliggender etc - uten først å ha snakket/klarert med styret - risikerer å måtte betale for denne konsultasjonen selv (OBOS fakturerer borettslagets for en slik tjeneste).