Oppussing

Oppussing

Andelseier står fritt til å foreta endringer inne i sin leilighet såfremt det ikke påvirker naboer, eventuelt skader bygningen eller tekniske installasjoner, rør, ledninger osv.

Dersom du vurderer større inngrep som f.eks å fjerne/flytte vegger er du ansvarlig for å forsikre deg om at det kan gjennomføres. Tegninger på bygget får du ved å henvende deg til Plan og bygningsetaten http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no . I praksis må man ha kompetanse på området for å vurdere/tolke tegningene, så her må man trekke inn kompetanse fra profesjonelle fagfolk.

Styret skal på forhånd godkjenne endringsarbeider som medfører flytting av bærevegger, kjøkken og andre eventuelt store ombygginger.

Her er et noen viktige punkter å huske på:

- Kabelnett etc

Du er ansvarlig for eventuelle skader som påføres tv-kabel, ventilasjons etc i din leilighet.

- Bygningen har naturlig ventilasjon, så du kan ikke sette inn vifte på baderom eller benytte kjøkkenvifte som blåser luften ut via lukene (gjelder også høyblokkene selv om de har noe mekanisk ventilasjon). Årsaken til begrensningene bør være enkle å forstå. Baderomsvifter vil medføre at du presser luften fra ditt baderom inn i andre beboeres leiligheter. Avtrekk fra kjøkkenvifter vil i praksis komme inn gjennom luker og eventuelle åpne vinduer hos dine naboer.

- Det er ikke tillatt å montere parabol eller annet på vegg og/eller balkonger.

- Det er ikke tillatt å blokkere rømningsveier (trapperom etc).

- Ta hensyn til naboene når du driver med oppussing og vedlikeholdsarbeider. For støyende arbeider er det viktig at du følger gjeldende husordensregler. Her gis klare retningslinjer for når slike arbeider kan foregå. Sett gjerne opp et oppslag på tavlen ved inngangsdøren med informasjon/tidsramme for oppussingen. Da vet naboer hva de må forholde seg til.