Parkering

Parkering

Hamborg har en rekke parkeringsplasser til sine beboere. Pr i dag dekker dette dessverre ikke det totale behovet og en del må parkere på gaten. Styret oppfordrer beboere med p-plass om å si ifra dersom du er en del bortreist etc - med tanke på eventuell deling av p-plass (dette er valgfritt).
 

Dersom du ønsker å søke om parkeringsplass (eller eventuelt søke om bytte av plass) vennligst fyll ut skjema som finnes på lenken under og send dette pr e-post til styret.hamborg@borettslag.net eller legg skjemaet i styrets postkasse utenfor inngangen til Landingsveien 19. 

 
Har du spørsmål? Kontakt styret på ovennevnte e-post eller pr telefon (vennligst respekter styrets arbeidstid - som er 1800 - 2000 på virkedager).