Sikkerhet

Sikkerhet

Hamborg borettslag ligger generelt i et område hvor det er rimelig trygt og fredelig, men man bør likevel nevne litt rundt sikkerhet.

Brann - se eget punkt om brannsikkerhet.

Ser du noe alvorlig ring Politi Tlf. 112

Hold alltid hoveddørene låst - ikke slipp inn ukjente

Alle som i tillegg til beboere har lovlig tilgang til oppganger, som posten, avisbud osv, har egen nøkkel. Som beboer skal du aldri slippe inn noen som ikke skal besøke deg selv. Personer som "skal bare..." skal ikke slippes inn uansett hvor sure de måtte bli.

 

Det kan kanskje virke litt firkantet, men vi har ved flere anledninger hatt besøk av personer som ikke har rent mel i posen. Vi ønsker å unngå tyverier, falske innsamlere og lignende. At noen med mer legitime mål for besøk blir rammet får bare stå sin prøve. De har for øvrig mulighet til å avtale tilgang med styret/vaktmester.