Skilt/nøkler - informasjon

Skilt/nøkler - informasjon

Postkasse- og ringetablåskilt

Styret har overtatt ansvaret for bestilling av ovennevnte skilt (for beboers regning). Vi minner om at den enkelte plikter å ha riktig skilt - ikke klistremerker eller lignende. Bestilling kan skje ved skriftlig henvendelse til styret pr e-post (styret.hamborg@borettslag.net) eller ved å legge en lapp i styrepostkassen ved inngangen til Landingsveien 19.

Styret vil følge opp skilting og klistremerker vil bli fjernet fortløpende.

Nøkler

Ekstra nøkler bestilles gjennom styret - enten pr e-post til styret.hamborg@borettslag.net eller ved å legge en lapp i styrepostkassen ved Landingsveien 19. Styret trenger å vite det nummeret som står etter bokstaven K på din nøkkel (gjelder nøkkel som brukes både i inngangsdør til blokk og leilighet) og fødselsdato.

Sikkerhetslåsen er den enkeltes ansvar og eventuelle kopier av nøkler til denne må skaffes selv. Det samme gjelder postkassenøkkel, nøkkel til sikringsskap og eventuelle bodnøkler.