Større rehabiliteringsprosjekter

Større rehabiliteringsprosjekter

Tidligere, større rehabiliteringsprosjekter i Hamborg
 
2015 Bunnspyling av avløpsrør
2013 - 2014 Nytt takdekke på alle tak
2012 - 2013

VVS-oppgradering/baderomsrehabilitering/felles beredere ENØK.
Alle taksluk byttet.

Utskifting alle trapperom-, rømnings- og kjellerdører til
brannbestandige dører.

Skiftet pulverapparat samt ionisk røykvarsler i alle boenheter.

2012 Montering av innerdører (sikkerhetstiltak) i heiser i høyblokker.
2010 - 2011 Forprosjekt vvs-oppgradering/baderomsrehabilitering
Heisoppgradering høyblokkene
Mottatt vedlikeholdsnøkkel
2009 Oppgradering av elektriske anlegg
2008 Skiftet en av to røykvarslere og nødmerking
2006 - 2007 Utvendige søppelskap for lavblokkene
2005 Rehabilitering, oppgradering av utearealer
2004
Nødlys, utv etterisolering, fasade/balkong.
Skiftet og montert nødlys iht gjeldende brannforsikrifter.
Utvendig rehabilitering, etterisolering, ny fasadekledning og balkonger.
2003
Skiftet alle hovedtavler
1998 - 1999 Oppgradering av kabelnettet
1996 Entredører/hovedinng., uteareal, dørtelefoner
1993 - 1994 Heismaskineriet byttet i høyblokkene
1992 Oppussing av oppgangene i lavblokkene
1990 Nytt takdekk på alle blokkene
1989 - 1990 Vindu/balkongdører skiftet i alle leiligheter