Styret Hamborg BRL

Styret Hamborg BRL

Henvendelser til styret skal primært skje skriftlig. Henvendelser kan legges i styrets postkasse, som henger på veggen utenfor inngangen til Landingsveien 19. E-post kan også gjerne benyttes (se under for adresser).
 
Er det hastesaker kan styret nås på telefon. Vi ber i så tilfelle om at dette skjer i styrets telefontid, som er 1800 til 2000 på virkedager.
 
Vi tar gjerne imot forslag til forbedringer etc som gjelder vårt borettslag!
 

Styret i Hamborg Borettslag består for tiden av følgende personer:

 
Siri Pernille Øverli, styreleder
Pilotveien 10
Mobil: 412 31 773
 
Ann Kristin Berger, nestleder
Landingsveien 11
Mobil: 920 58 136
 

Bjørn Aksel Sund, styremedlem 
Landingsveien 19
Mobil: 915 64 490

Thore Wilhelmsen, styremedlem

Pilotveien 8

Mobil: 913 20 496

Torstein S. Throndsen

Piotveien 2

Mobil: 412 02 588

 

 

 

Varamedlemmer:
Sunniva Hoff, Pilotveien 8
Camilla Rosenberg, Landingsveien 19
Shailendra Singh, Landingsveien 25
 
 
 
Valgkomiteen:
Arne Birkeland, Pilotveien 8
Bjørn Kollerud, Pilotveien 10
 
Delegert til Generalforsamlingen i OBOS:
Delegert til OBOS generalforsamling: Siri Pernille Øverli
Varadelegert til OBOS generalforsamling: Thore Wilhelmsen