Vann og varme

Vann og varme

Varmtvann
I Hamborg får du varmtvannet fra felles beredere i kjeller. Temperaturen er satt i henhold til regler for denne type innretninger. Det vil ikke bli like varmt vann som når man har en egen bereder i leiligheten, men varmen skal være tilstrekkelig. Si ifra til styret dersom du opplever at varmtvannet endrer seg mye.

Felles beredere får sin strøm fra varmepumper og vanlig strømtilførsel og varmtvannet betales over husleien.

Stoppekraner
Det er viktig at du gjør deg kjent med hvor stoppekranen er i din leilighet. På bad og toalett er den i luke på veggen (denne luken var ny etter vvs-oppgraderingen i 2012/2013). På kjøkkenet er den under kummen (kan muligens variere noe).

I kjelleren finner man stoppekranene oppunder taket - og disse er merket med f eks "VV...." etc. Spør gjerne vaktmester eller styret hvis det er noe du lurer på.