Vaskeriene

Fellesvaskerier i Hamborg

Det finnes tilgjengelige vaskerier i Pilotveien 8 og 10, Landingsveien 13/15 og Landingsveien 23/25.
 
Vasketidene er fra 0800 til kl 2100 på hverdager (fordelt på tre intervaller) og fra 0900 - 1800 på lørdager (fordelt på to intervaller). Vaskelister er hengt opp utenfor vaskeriene.
 
Bruk av vaskeriet er begrenset til en gang hver 14. dag pr leilighet. Dersom vaskeriet er ledig kan det selvfølgelig benyttes oftere, men sett da ditt leilighetsnr i parentes. Blir du ferdig i vaskeriet før din egentlige vasketid er ute - sett en skråstrek over ditt navn. På den måten kan de som kommer etter deg eventuelt begynne noe tidligere.
 
Vennligst respekter reglene for maskinbruk - fjern spiler, tøm lommer etc.
 
HUSK OGSÅ Å RYDDE OPP OG GJØRE RENT ETTER DEG. RESPEKTÉR VASKETIDENE OG ETTERLAT IKKE TØY I VASKERIET!

HUSK OGSÅ AT VASKERIENE ER BRUKERNES ANSVAR OG LISTER PÅFØRES DATO OG HENGES OPP ETTER BEHOV (vaktmester sørger for at tomme lister er tilgjengelig).

Fom 1 oktober 2014 er det innført betalingsordning i vaskeriene. Betaling skjer via husleien - kost er 200,- pr måned. I tillegg kommer en engangskostnad på 150,- for nøkkel til vaskeriet.

Frem til 28.02.2015 kan eksisterende beboere (de som hadde adresse i borettslaget før 01.10.2014) bestille adgang til vaskeriet uten å betale etableringsavgift.